AgroMatic - Samoobsługowy Terminal do Ważenia Ciężarówek - Wagi Samochodowe Najazdowe Waga Samochodowa - MIARY I WAGI

AgroMatic - Samoobsługowy Terminal do Ważenia Ciężarówek

Waga Samochodowa - Agromatic

Nawet w małych i średnich gospodarstwach pojawiają się rozwiązania znane jako samoobsługowa waga samochodowa. System AgroMatic upraszcza sposób ważenia i jednocześnie pozwala zbierać informacje cenne do kontroli wydajności produkcji rolnej.

 

Standardem staje się widok kierowcy ciężarówki, który wysiada z pojazdu i podchodzi do terminala „a la bankomat”. Tam przykłada kartę lub wpisuje swój kod i dodatkowo np. numer pola na które wywozi nawóz lub z którego przywiózł pszenicę. Resztą zajmuje się system komputerowy, który bez przerwy zbiera dane z każdego ważenia.

 

System wagowy AgroMatic pozwala właścicielowi gospodarstwa na bieżąco monitorować:

- co i w jakich ilościach przechodzi przez wagę,

- aktywność pracowników, kierowców

oraz przedwszystkim analizować ruch wewnętrzny i zewnętrzny towarów pod kątem danego produktu czy danego pola.

 

Przykładowy schemat ważenia:

Po wjechaniu na wagę kierowca:
- Wysiada z auta i podchodzi do terminala przy wadze
- Wybiera typ operacji: tarowanie lub ważenie
- Podaje swój cyfrowy identyfikator przy pomocy
klawiatury lub karty
- Wprowadza numer pola lub typ produktu
- Zatwierdza wprowadzone dane
- Odczytuje na wyświetlaczu terminala komunikat o
zakończonym prawidłowo zapisie ważenia w systemie
komputerowym

 

System można doposażyć w akcesoria np. kamery czy wyświetlacz zewnętrzny LED

 

 Etykiety: Agromatic, waga samoobsługowa, waga samochodowa

Galeria zdjęć:

elektroniczne wagi samochodowe, producent wag samochodowych, najazdowa waga samochodowa, fabryka wag, wagi elektroniczne, zawieszane wagi hakowe