Kontrola obiegu ważonych mas w zakładzie utylizacji odpadów - Wagi Samochodowe Najazdowe Waga Samochodowa - MIARY I WAGI

Kontrola obiegu ważonych mas w zakładzie utylizacji odpadów

System kontrolujący obieg ważonych mas w zakładzie składa się z następujących elementów:
- wagi samochodowej W1
- wagi taśmociągowej W2
- wagi zintegrowanej z mieszarko-rozdrabniarką W3 (wraz z terminalem)
- wagi paletowej W4 (wraz z terminalem)
- serwera bazy danych oraz oprogramowania połączonego z wszystkimi wagami (W1, W2, W3, W4)

 

Integracja Wag- Myślenice, Kraków

 

Schemat ważenia

1. Do zakładu przyjeżdża niesegregowany odpad i w pierwszej kolejności jest ważony na wadze samochodowej W1. Po wykonaniu ważenia kierowca otrzymuje kartę przekazania odpadu i udaje się na sortownię w celu wyładowania ładunku. W momencie wykonania ważenia na wadze samochodowej masa netto zasila w bazie danych magazyn Sortownia

2. Odpad po dostarczeniu go na sortownię podlega segregacji (segregacja zgrubna + segregacja dokładna). Segregacja dokładna następuje na kilku taśmociągach. Reszta materiału zasila nieckę. Odpad w czasie drogi na nieckę jest ważony na wadze taśmowej W2 (masa wagi taśmociągowej automatycznie zasila w bazie danych wybrany przez operatora na początku zmiany magazyn). Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie dowolnie wiele zmian w czasie każdego dnia.

3. Posegregowany odpad (w zależności od rodzaju) wędruje na prasę belującą lub do mieszarko rozdrabniarki.


3.1 Prasa belująca
Konkretny rodzaj odpadu (np. puszki) przechodząc przez prasę belującą formowany jest w „bele”, które po odbyciu całego procesu „lądują” na wadze paletowej. Na wadze tej pracownik za pomocą specjalnego terminala połączonego z wagą oraz bazą danych klasyfikuje odpad (rodzaj odpadu) oraz wybiera magazyn, który zostanie zasilony masą beli (w sensie bazy danych). Przed rozpoczęciem procesu ważenia pracownik musi się zalogować do terminala za pomocą karty zbliżeniowej.

3.2 Mieszarko-rozdrabniarka
Mieszarko rozdrabniarka służy do przygotowania mieszanki, która po przetransportowaniu do konkretnego bioreaktora ulega biodegradacji. W czasie tworzenia mieszanki operator ładowarki za pomocą specjalnego terminala na początku wybiera numer bioreaktora oraz każdorazowo wybiera rodzaj odpadu, który wrzuca do mieszarko-rozdrabniarki. Na tym etapie w bazie danych zasilany jest konkretny bioreaktor (w sensie magazynu).

Po zakończeniu tworzenia mieszanki operator zamyka (w bazie danych) za pomocą terminala bieżącą mieszankę i całość materiału zostaje przetransportowana do „boksa” konkretnego bioreaktora.

W bioreaktorze następuje proces biodegradacji i odpad po osiągnięciu zakładanych parametrów przetransportowany zostaje na plac dojrzewania. W czasie tej operacji masa znajdująca się w magazynie (w sensie bazy danych) danego bioreaktora zostaje przeniesiona (przesunięcie międzymagazynowe) na magazyn kompostownia (w czasie przenoszenia mas uwzględniany jest procent ubytku masy).

Z placu dojrzewania materiał wywożony jest z zakładu poprzez wagę samochodową gdzie do każdego ważenia powstaje kolejna karta przekazania odpadów.Etykiety: integracja wag, zarządzanie zuo

elektroniczne wagi samochodowe, producent wag samochodowych, najazdowa waga samochodowa, fabryka wag, wagi elektroniczne, zawieszane wagi hakowe