System integrujący dane - Wagi Samochodowe Najazdowe Waga Samochodowa - MIARY I WAGI

System integrujący dane

Informacje ilościowe powstające w poszczególnych jednostkach firmy zbierane są do różnych baz danych korzystając z dostępnych w oddziale urządzeń tj. wagi, wagopakowarki, przepływomierze, rejestratory czasu, urządzenia liczące sztuki. Dopiero rozwiązanie systemowe typu ogólna, zintegrowana baza danych pozwala na swobodny dostęp do danych zebranych przez wszystkie oddziały należące do jednej firmy – często oddzielone od siebie o wiele kilometrów.

 

CALYPSO - system integracji zapewni wiele korzyści, m.in. :

- Kontrola aktualnych stanów magazynowych

- Kontrola zużycia surowców

- Pomoc w prowadzeniu inwentaryzacji

- Poprawa przepływu danych oraz informacji między oddziałami

- Podgląd stanu produkcji/procesu dzięki czemu możemy szybko reagować na pojawiające się nieprawidłowości

- Raporty

- Automatyczna dystrybucja zleceń, raportów, danych.

 

System CALYPSO idealnie rozwiązuje problemy oraz zaspokaja potrzeby firm zajmujących się surowcami wtórnymi, składami towarów, gospodarką materiałową a także zakładów komunalnych.

Wdrażany system zawsze jest dopasowywany do specyfiki działalności klienta, a wśród istotnych funkcji wyróżnić można:

- Obsługę zanieczyszczeń (w % i kg),

- Ostrzeganie o przeładowaniu pojazdu

- Drukowanie różnych typów kwitów w zależności od ważonego towaru.

 

Przykładowo funkcja obsługi zanieczyszczeń znajduje zastosowanie np. w przedsiębiorstwach skupujących złom.

Użytkownik systemu ma możliwość generowania raportów wagowych pod kątem danego kontrahenta lub materiału (szczegółowych i sumarycznych) z uwzględnieniem wartości zanieczyszczenia.

Ponadto w miarę potrzeb system może zawierać aktualny katalog odpadów oraz generować karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów.

Interfejs użytkownika systemu CALYPSO może zostać w prosty i szybki sposób przetłumaczony na dowolny język - aktualnie dostępne są wersje językowe: polska, angielska, niemiecka, czeska.

system integrujący dane, system calypso, system informatyczny utylizacja odpadów

Inne produkty

System obsługi posprzedażowej

System obsługi posprzedażowej
Fundamenty wszystkich interesów to zaufanie, które można zdobyć dobrym serwisem i obsł

System zarządzania produkcją i wydajnością

System zarządzania produkcją i wydajnością
Obecnie standardem jest zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym za pomocą systemów informa

System integrujący dane

System integrujący dane
Informacje ilościowe powstające w poszczególnych jednostkach firmy zbierane są do różn

Produkty

Szybki kontakt
kom. 533 426 611
kom. 664 705 710
tel. 77 411 39 28
tel. 77 544 96 91

Masz pytania?
Zostaw nam swój numer -Zadzwonimy:

elektroniczne wagi samochodowe, producent wag samochodowych, najazdowa waga samochodowa, fabryka wag, wagi elektroniczne, zawieszane wagi hakowe