Wagi Samochodowe Najazdowe Waga Samochodowa - MIARY I WAGI

Legalizacja

Legalizacja Wag

 

Polecamy usługi w zakresie legalizacji wag mechanicznych, elektronicznych, handlowych i technologicznych różnych typów.

Legalizacja wag jest niezbędna, jeżeli wykorzystujesz je:
- do naliczania opłat
- w obrocie handlowym
- przy paczkowaniu towarów.

Legalizacja wag nie jest konieczna, jeżeli używane są one do do celów pomocniczych wewnątrz firmy.

 

Legalizacja ponowna wag nieautomatycznych po ocenie zgodności.

Chcesz wiedzieć co ile lat wykonuje się legalizację? Poniżej przedstawiamy obowiązujące przepisy:

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie 7 stycznia 2007 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834) wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z pózn. zm.) podlegają w użytkowaniu legalizacji ponownej.

Jednocześnie informujemy, że został wprowadzony obowiązek zgłoszenia do legalizacji ponownej po raz pierwszy wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu:

- w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – zgłoszenie do legalizacji ponownej powinno nastąpić przed dniem 31 grudnia 2007 r.,

- od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – zgłoszenie do legalizacji ponownej powinno nastąpić przed dniem 31 grudnia 2008 r.,

- od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 7 stycznia 2007 r. – zgłoszenie do legalizacji ponownej powinno nastąpić przed dniem 31 grudnia 2009 r.

- po 7 stycznia 2007 r. - wagi muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności

 

 

Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca w którym dokonano legalizacji ponownej. Przykładowo – waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2009 r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2011 r.

 

 

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji spoczywa na użytkowniku.

 

 Z przyjemnością wykonamy dla Państwa usługę legalizacji,

wystarczy wypełnić i przesłać formularz Zamówienia:

 

>>POBIERZ FORMUALRZ ZAMÓWIENIA LEGALIZACJI WAGI SAMOCHODOWEJ<<

 

 

Usługi

Szybki kontakt
kom. 533 426 611
kom. 664 705 710
tel. 77 411 39 28
tel. 77 544 96 91

Masz pytania?
Zostaw nam swój numer -Zadzwonimy:

elektroniczne wagi samochodowe, producent wag samochodowych, najazdowa waga samochodowa, fabryka wag, wagi elektroniczne, zawieszane wagi hakowe