Wagi Samochodowe Najazdowe Waga Samochodowa - MIARY I WAGI

Projekty UE

Zapytania ofertowe UE

 

Nazwa zamawiającego: MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA

Adres (siedziba) zamawiającego: ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle

NIP: 7471803104

REGON: 160111310

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku wagi statyczno-dynamicznej – innowacja w skali świata

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0383

Program pomocowy:

Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2016

Komunikat do zapytania ofertowego nr 01/2016

Zapytanie ofertowe nr 02/2016

Komunikat do zapytania ofertowego nr 02/2016

Zapytanie ofertowe nr 03/2016

Komunikat do zapytania ofertowego nr 03/2016

Zapytanie ofertowe nr 04/2016

Komunikat do zapytania ofertowego nr 04/2016

Zapytanie ofertowe nr 05/2016

Komunikat do zapytania ofertowego nr 05/2016

Zapytanie ofertowe nr 06/2016

Komunikat do zapytania ofertowego nr 06/2016

Zapytanie ofertowe nr 07/2016

Komunikat do zapytania ofertowego nr 07/2016

Zapytanie ofertowe nr 08/2016

Komunikat do zapytania ofertowego nr 08/2016

Zapytanie ofertowe nr 09/2016

Komunikat do zapytania ofertowego nr 09/2016

 

Firma

Szybki kontakt
kom. 533 426 611
kom. 664 705 710
tel. 77 411 39 28
tel. 77 544 96 91

Masz pytania?
Zostaw nam swój numer -Zadzwonimy:

elektroniczne wagi samochodowe, producent wag samochodowych, najazdowa waga samochodowa, fabryka wag, wagi elektroniczne, zawieszane wagi hakowe